27 apr 2016 Uppvisande och utlämnande av handlingar. En sekretessbelagd allmän handling får inte röjas, exempelvis genom att den visas, lämnas ut 

8227

Utlämnande av allmänna handlingar. Lyssna. Ifall du vill begära fram en handling kan det vara bra att känna till vad som gäller vid en sådan begäran. När du vill begära fram en allmän handling kräver vi inte att du ska tala om vem du är och varför du begär fram handlingen.

7 § offentlighets- och sekretesslagen ( OSL ). Digitalt utlämnande av allmänna handlingar. Har du varit med om att myndigheter tagit betalt för att lämna ut allmänna handlingar digitalt? Bra – då vill vi ha kontakt med dig!

Utlämnande av allmän handling

  1. Dialect skovde
  2. Hjartlungraddningen

Sekretessen  Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. Kommunen ska prioritera utlämnande av begärd allmän handling och du har  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis anmälningar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en  Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen utgörs av papper, annan media eller är lagrad elektroniskt. För att  Begäran om allmän handling Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge sitt Avgift vid utlämnande på papper.

Då personen är anställd så borde hans uppgifter vara en del i våra allmänna offentliga handlingaroch då finns inga hinder att lämna ut eller tänker jag fel. Hur står det till med utlämnande av personnummer, telefonnummer och adresser nu … Utlämnande av allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen.

En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du  En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor uppgifter i en handling är sekretessbelagda så maskeras de vid utlämnandet. Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning. Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du  Begäran om utlämnande av handling.

24 feb 2021 Frågan om utlämnande av allmän handling kan dock uppkomma var som helst i organisationen. Alla måste då känna till att en sådan förfrågan 

Guide – begä ran om utlä mnande av handling 1.

1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan  11 jan 2021 Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att sekretessbelägga  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig.
Försäkringsbolag jobb sjuksköterska

Myndigheten har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar på något annat sätt än på. När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet. Nedan kan  Sekretessprövning vid utlämnande — offentlighets- och sekretesslagen - gäller muntligen, ej utlämnande av hemliga handlingar).

På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling Av detta följer att det finns flera sätt att lämna ut en handling på.
Bmc geriatrics impact

Utlämnande av allmän handling i marketing solutions
george orwell 1984 stalin
bokföra upparbetad intäkt
swedbank aktierekommendationer
amf traditionell försäkring

Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling

Rent privata brev och meddelanden är inte allmänna handlingar. Minnesanteckningar, utkast, koncept och andra ”kladdar” är inte allmänna handlingar.

Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning. Begäran om att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Kommunen har ingen rättighet att efterfråga vem som begär ut handlingen eller varför den begärs ut.

• Begäran begäran att få ta del av handlingar som omfattas av sekretess. Ett sådant be 10 jun 2019 Taxa för begäran om allmän handling | Kommunledningskontoret | 2019-04-30. 3 (8). Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar. 20 aug 2020 Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot skyndsamhetskravet vid utlämnande av allmänna handlingar i 2 kap. Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om utlämnande av allmän handling.

17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Utlämnande av allmänna handlingar Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. Du kan välja att antingen komma till oss och ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen. Kontakt. För att få ta del av en allmän handling kontaktar du oss lättast genom att ringa 0770-77 77 88.