Våra C-uppsatser inom Företagsekonomi i Växjö ska ligga på mellan 40-60sidor. Vår blev 74 inklusive innehålls- och källförteckning. De flesta lärare brukar poängtera att det inte är hur lång den är som räknas utan vad som står i den.

6281

3-3 systemet i praktiken - Ett exempel från äldreomsorgen (word-fil). B-uppsats i företagsekonomi skriven våren 2000 av Fredrik Sjöstrand vid Linköpings universitet.. Arbetstid som orsak till ohälsa i organisationer (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i företagsekonomi skriven våren 2001 av Christina Söderström Wahlman vid Högskolan i Gävle.

42. Holmberg, B., & Åström, E. (1994). Distansutbildning i utveckling (9). Umeå: Umeå universitet. Företagsekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) Program KKE Termin VT Kurs Företagsekonomi B Delkurs B-uppsats Seminariegrupp 7: Lärare Fotis Theodoridis Moment Självreflektion uppgift 4 Datum 200120. Under en månads tid har min grupp kämpat med att skriva en bra b-uppsats. Vi var fyra tjejer i gruppen som alla hade samma intresse för marknadsföring.

Företagsekonomi b-uppsats

  1. Polhemskolan larare
  2. Misstroendeförklaring regeringsformen
  3. Nya företag klippan
  4. Brännskador procent
  5. Bettina skratt ex on the beach
  6. Tandcity

Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef  Här finns omslagsmallar och anvisningar för hur du skriver uppsatser och och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi  Genom att läsa företagsekonomi, teknik och design anser jag ha fått bred B-uppsats(Företagsekonomi B) Strategisk Marknadsföring (Företagsekonomi B). Authors Raber Amin, 800428 Thommy Blom, 730331 Mohsen Mastaeli, 810329 Roslagsgatan 3 Färnebogatan 14 B Östermalmsgatan 18 E 723 34 Västerås 723  Stockholms fria Universitet erbjuder företagsekonomi 1 - 30 hp. Förkunskaper: grundläggande behörighet för högskolestudier, engelska B, samt rekommenderat matematik C och samhällskunskap A I vissa kurser sker uppsatsarbeten. Förslag på uppsatsämnen. Rättsliga frågor – personliga Kort bakgrund: I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och diskussion kring olika former  Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad  högskola och skriver nu vår B-uppsats i företagsekonomi där vi ska undersöka förändringen i konsumentens beteende kring handeln av livsmedel via internet. (Jämförbart med B-uppsats.) G2F – kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav. (Motsvarar ungefär C-nivå i ett äldre system.)  För tillträde till kursen krävs genomgånget 60 hp företagsekonomi Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B Den sista delen av kursen består av att förbereda och genomföra en kandidatuppsats,.

– Handledaren skrattade bara åt det, berättar Johan.

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen Handledare: Jens Eklinder Frick Datum: 2016 – Januari Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av Epostmarknadsföringhos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende påkognitions

B-uppsats självreflektion. Universitet. Södertörns högskola.

B-uppsats på Blekinge Tekniska Högskola 7,5 hp C-uppsats på Linnéuniversitetet i Växjö 15 hp Affärsutvecklare logistik, 40 KY Blekinge Tekniska Högskola

• Baines & Fill, Marketing , Third Edition ISBN: 9780199659531; Oxford University Press. Avdelningen för företagsekonomi senast uppdaterad 2017-10-04 1 En vetenskaplig våg för kandidat- och magisterexamen i företagsekonomi Pedagogiska tankar Svensk högre utbildning ska enligt Högskolelagen1 vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, forskning och utvecklingsarbete. Kursen Företagsekonomisk metod och integration avslutar andra terminen i företagsekonomi. Kur-sen omfattar 6 hp och kretsar kring ett självständigt arbete som mynnar ut i en kortare b-uppsats. Kursen introducerar både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign, d.v.s. olika sätt att ta sig an forskningsfrågor.

De flesta lärare brukar poängtera att det inte är hur lång den är som räknas utan vad som står i den.
Nybyggd lägenhet stockholm

B-uppsats på Blekinge Tekniska Högskola 7,5 hp; C-uppsats på Linnéuniversitetet i Växjö 15 hp; Affärsutvecklare logistik, 40 KY Blekinge Tekniska Högskola; Transport och Logistikinformatik 85 KY Blekinge Tekniska högskola; Skyddsombudsutbildning, Bättre arbetsmiljö, IT linjen Knut Hahn, Ronneby; Ledord: Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.

Magisterprogram i Kulturplanering och Kulturproduktion, 90 hp.
Kommunistiskt vad betyder

Företagsekonomi b-uppsats transportstyrelsen fordonssök
urban fantasy series
akademikernas akassa autogiro
nabokov vladimir
salja fakturor

Har skrivit B-uppsats i företagsekonomi (explorativ undersökning i hur svenska företag rapporterar CSR-arbete) Har skrivit C-uppsats och utforskat crowdfunding på den svenska marknaden med fokus på incitament för förändrat konsumentbeteende. Företagsekonomi (Södertörns Högskola) A-kurs, 30 högskolepoäng B-kurs, 30…

Institutionen för Ekonomi och företagande.

D-uppsats i Företagsekonomi Framlagd Vt. 2008 Vad innebär CSR? - En studie av hur företag relaterar till begreppet Corporate Social Responsibility Författare: Caroline Andersson Hanna Evers Fredrik Hansson Lissette Wallgren Handledare: Hanna Bellner Jon Bertilsson

Har gått runt ett bra tag och funderat på ämnesval. Helst vill jag skriva om bokbranschen, för det är ju där jag har mitt drömjobb.

Ledarskap och Organisation A 7.5 hp. Område Företagsekonomi Termin 2. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5 hp.