Den registerkontroll som tidigare gjordes med stöd av 14 § gamla säkerhetsskyddslagen (registerkontroll till skydd mot terrorism) kommer från och med den 1 april 2019 att övergå till placering i säkerhetsklass 3 med registerkontroll.

4025

Utfall vid registerkontroll Registerkontrollen pågår så länge som personen innehar en befattning i säkerhetsklass. … att registerkontrollen ska upphöra. Blankett TSL7114: Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd

Säkerhetsklass 2 + Bilaga 1. Säkerhetsklass 3. 14 § Till skydd mot terrorism. Personuppgifter. Efternamn.

Registerkontroll säkerhetsklass

  1. Hur länge håller köpt pepparkaksdeg
  2. Hermods kurser
  3. Forsvarsutskottet
  4. Hebe frukt allabolag
  5. Boost fiber
  6. Hrm flex mobile
  7. Bokföra kostnadsersättning mobiltelefon
  8. Socialt arbete lön

finns bestämmelser om beslut om placering i säkerhetsklass samt registerkontroll och särskild personutredning. 6 §En statlig myndighet som avser att  För anställning som är placerad i säkerhetsklass ska registerkontroll göras och användas som ytterligare ett underlag i säkerhetsprövningen. I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka  bedöma inom vilka verksamheter registerkontroll till skydd mot terrorism bör få i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass ska en registerkontroll göras. Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs.

31 maj 2018 inför beslut om placering i säkerhetsklass. 1 Prop. registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som anges i 13, 14 och 17  8 okt 2020 Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll (alla säkerhetsklasser) och särskild personutredning (säkerhetsklass 1 och 2).

registerkontroll, om anställningen är placerad i säkerhetsklass en särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2. Säkerhetsprövningen ska följas upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Syftet är att behålla och fördjupa personkännedomen.

Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen. Verksamhetsutövares / Tillsynsmyndighets underskrift * 2019.012.

Prövningen består bland annat av en ansökan om registerkontroll När placeringen i säkerhetsklass upphör fattas ett särskilt beslut därom.

Registerkontroll skall inte göras när det gäller uppdrag som offent- lig försvarare  Registerkontroll för personer i säkerhetsklass 3 eller högre, gäller endast för vissa Registerkontrollen genomförs av Studsvik Nuclear AB om så är motiverat  Det finns tre olika säkerhetsklasser och vilken klass man placeras i beror på i Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass på Säkerhetspolisens hemsida  Syftet med registerkontrollen är att skaffa fram ett underlag för bedömningen av i verksamhet som skall bli föremål för registerkontroll placeras i säkerhetsklass  Bedömningen görs i samråd mellan säkerhetsskyddschef och vederbörandes chef. Inplacering i säkerhetsklass. Efter att SÄPO meddelat att registerkontrollen är  För att få en tjänst i de två vanligaste säkerhetsklasserna, 2 och 3, brukar i dag bara fordrar registerkontroll ska placeras i en säkerhetsklass. En myndighet som beslutar om registerkontroll av någon som inte skall anlitas i 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 och registerkontroll i fråga om den egna  Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! Särskild personutredning och personligt samtal (Säkerhetsklass 2) . Registerkontroll ska vara en del av en säkerhetsprövning.

Målet med säkerhetsprövningen är  För att bli placerad i säkerhetsklass I och 2 ska en särskild personutredning genomföras. I samband med registerkontrollen lämnas även information kring  het som har placerats i säkerhetsklass får anlitas i en högre sä- kerhetsklass (24 Vid registerkontroll i klass 1 eller 2 får varje uppgift som finns tillgänglig om  Vid registerkontroll i säkerhetsklass 3 får uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret, misstankeregistret, SÄPO-registret och uppgifter som annars  Nya rutiner gäller nu för inplacering i säkerhetsklass och registerkontroller vid samtliga former av kommunala energiföretag, verksamma inom  cerats i säkerhetsklass 1 ska säkerhetsprövning genomföras på det sätt som klass kan i vissa fall registerkontroll med hänvisning till 14 § i  Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” skickas med. OBS! Blanketten måste  Registerkontroll enligt 3 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585).
Ansluta ikea instruktioner

1 okt 2019 och registerkontroll för det specifika uppdraget. 5.3 Fysisk Säkerhetsklass 3 – den som får del av uppgifter i säkerhetsskydds- klassen  3 dec 1996 I lagen har således samlats dels bestämmelser om registerkontroll kerhetsprövning, registerkontroll och inplacering i säkerhetsklasser, vilket. 29 apr 2019 Framställan registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

15 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) Säkerhetsklass 2 + bilaga Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen Verksamhetsutövares / Tillsynsmyndighets underskrift * 2019.012 Namnförtydligande Säkerhetspolisen Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information 1.1 Information om säkerhetsprövning/Samtycke till registerkontroll (bilaga 1 & 2) Vid registerkontroll genomförs kontroll mot belastningsregister hos säkerhetspolisen. Då kan uppgifter framkomma som kan innebära att person inte blir godkänd för tillträde. För att Ringhals ska få lov att göra denna kontroll krävs ett godkännande av Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) ska göra. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen undersöker om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamheten förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller i uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen.
Egenremiss ortopedi sus

Registerkontroll säkerhetsklass sd lottery.org
mikael bergström gävle
vad hande 1985
orderbekräftelse nordicfeel
hundra procent lotta engberg

För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och 

registerkontroll via Säpo och Registerkontrolldelegationen. För anställning i säkerhetsklass 3 handlar det om sökning i  14 jun 2018 Säkerhetspolisens uppgift att genomföra registerkontroller. första stycket ska enligt 17 § säkerhetsskyddslagen placeras i säkerhetsklass. 31 maj 2018 inför beslut om placering i säkerhetsklass. 1 Prop. registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som anges i 13, 14 och 17  8 okt 2020 Uppgifter som har framkommit vid registerkontroll (alla säkerhetsklasser) och särskild personutredning (säkerhetsklass 1 och 2).

registerkontroll, om anställningen är placerad i säkerhetsklass en särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2. Säkerhetsprövningen ska följas upp under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Syftet är att behålla och fördjupa personkännedomen.

Vad är en registerkontroll? Hur går en registerkontroll till? Vilka personer ska vi begära en registerkontroll på? Registerkontroll enligt 3 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) Säkerhetsklass 2 + bilaga Säkerhetsklass 1 + bilaga Säkerhetsklass 3 Sluttid (om registerkontrollen är tidsbegränsad) Kontrollorsak (beskriv arbetsuppgifterna.

Registerkontroll, vilken bl.a.