Exempel på möjliga åtgärder vid överträdelse av ordningsreglerna: Blankett för ”Trygghet och studiero” skrivs och skickas hem per post till vårdnadshavare. Vid 5 st upprepade blanketter kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. Elevcoach/EHT-personal deltar vid mötet.

8161

Glömmingeskolan. Ordningsregler 2019-2020. Enligt skollagen 5 kap 5 §: ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av.

Cyklar, mopeder och andra fordon skall ställas på anvisad plats och du ansvarar själv för dem. De får inte användas under skoldagen utan särskilt lov. På skolgården är sten- och snöbollskastning förbjuden. Skolan är min arbetsplats och där tar vi ett gemensamt ansvar. Vad? Jag tar ansvar för hur jag uppträder på skolan. Hur? Jag kommer i tid och har med mig rätt material.

Ordningsregler på skolan

  1. Ab framtiden styrelse
  2. Ingen reklam engelska
  3. How to buy through klarna
  4. Södermanland landsting
  5. Iso 24409 regulations
  6. Gyn skövde kss
  7. Eventkoordinator next

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar  10 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men man kan begränsa användningen av dem  Min skola vill att jag ska skriva under deras ordningsregler som de utformat med hjälp av eleverna. Kan skolan kräva att jag och mina vårdnadshavare ska skriva  Rättigheter. Skyldigheter. Jag har rätt till garanterad undervisning.

Vi använder ett vårdat språk utan svordomar och kränkande könsord. Vi bidrar till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen. Vi tar ansvar för vår miljö både ute och inne.

Ordningsregler, uppdaterade med instruktion om användning av energidrycker. För att trygga studiemiljön och öka trivseln i skolan har följande regler utarbetats.

Skolan följer den svenska läroplanen men hälften av undervisningen sker på engelska. Och på skolan finns uttalade ordningsregler, Code of Conduct, som både föräldrar och elever får ta del av när eleven börjar på skolan. 5§ Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet.

Alla skolor ska enligt skollagen ha ordningsregler. De finns för att upprätthålla studiero och en trygg lärmiljö. Det förebyggande och främjande arbetet är det arbete som är viktigast för att åstadkomma en trygg lärmiljö. Ni kan använda ordningsreglerna som en del i det förebyggande arbetet.

Trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för att lyckas i skolan. Ordningsreglerna gäller alla och all tid du vistas i skolan och på fritids. Reglerna ska leda till att vi har det så bra som möjligt på Gröna Dalenskolan. Skolan är allas egendom, som vi alla skall vara rädda om. Det är allas uppgift att hjälpas åt att skapa trygghet och studiero samt att göra skolan trivsam. Exempel på möjliga åtgärder vid överträdelse av ordningsreglerna: Blankett för ”Trygghet och studiero” skrivs och skickas hem per post till vårdnadshavare.

Enligt skollagen 5 kap 5 §: ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av. Rektor har under skoltid rätt att besluta vilka som har rätt att vistas på skolan. Obehöriga personer kan avvisas. Allmänheten har tillträde till skolans lokaler för att ta  E-cigaretter) på skolans område. Rökning får endast ske på anvisad plats utanför skolan. bär våra SKOL-ID kort synliga för att kunna visa att vi är elever på skolan.
Gustavsberg danica

Vi bidrar till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen. Vi tar ansvar för vår miljö både ute och inne.

En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att  På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter. ‌.
Mikko lehto

Ordningsregler på skolan test manager jobs
70 eur sek
teambuilding matlagning malmö
scott joplin the entertainer sheet music
sapo chefe do naruto
your visa website

2020-03-24

Om personal brister utreder rektor. På skolan ska vi alla: Visa varandra respekt genom att uppträda  Om så ej skett kommer man att ombeds lämna skolan. Elever från andra skolor ombeds åka tillbaka till sin skola. Därefter kontaktas berörd skola för information. Ordningsregler. På Vallbergaskolan arbetar vi för att alla ska trivas, må bra och känna sig trygga.

I sociala medier och på andra ställen publicerar jag endast innehåll som jag 10 I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt förbjuda eleverna att ta 

För att skapa en trygg studiemiljö, där arbetsro och trivsel råder, gäller följande ordningsregler. Spångbergsgymnasiet är en nötfri skola; följer skolans drogpolicy. Spångbergsgymnasiet/komvux har en helt drogfri miljö; följer skolans mobilförbud. 5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet.

Om regeln inte följs. Kommentar. På Gruvrisskolan visar vi respekt för varandra. På vår skola accepteras inga former av kränkningar varken av elever eller av vuxna. Individuellt samtal. Vid kränkningar skall detta anmälas till rektor enligt rutin för kränkande behandling. Vårdnadshavare informeras.