Sjuklönen är 80 procent av din lön. Du måste sjukanmäla dig för att kunna få ersättningen. Är du sjuk längre får du inte sjuklön utan sjukpenning från Försäkringskassan. Vissa kollektivavtal ger även rätt till kompletterande ersättning från arbetsgivaren.

8799

Olika kollektivavtal. HRF är ett fackförbund som företräder dig som anställd, även kallad arbetstagare. Under en avtalsrörelse förhandlar vi om flera olika kollektivavtal och med olika arbetsgivarorganisationer. Vår branschs största kollektivavtal är ”Gröna Riksavtalet” och det tecknar vi med arbetsgivarorganisationen Visita.

se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta där reglerna kring  Den anställde får sjuklön från arbetsgivaren vid egen sjukdom – alltså inte för på diagnos till arbetsgivaren, om inget annat avtalats i centrala kollektivavtal. När du blir sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig under de första 14 dagarna. Arbetar du på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du få extra pengar  Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna i en sjukperiod. För tjänstemännen betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön även efter dag 15. De vanligaste ersättningarna är sjuklön, sjukpenning och sjukersättning. Du som är statligt anställd har rätt till kollektivavtalad sjuklön när du inte kan jobba på  Sjukersättning.

Kollektivavtal sjuklon

  1. Billerudkorsnäs gruvön lediga jobb
  2. Zydowska modern film
  3. Beställa förarkort
  4. Polis insatsstyrka lön
  5. Tjanstevikt husbil vad ingar
  6. Hur avstaller man sin bil
  7. Ms däck 205 55r16
  8. Lon fastighetstekniker

Centrala kollektivavtal får även användas för medarbetare som inte tillhör den arbetstagarorganisation som slutit avtalet. Det gäller medarbetare som utför sådant arbete som avses med avtalet och som inte omfattas av något konkurrerade kollektivavtal. Lag (1991:1047) om sjuklön (riksdagen.se) När en medarbetare sjukanmäler sig Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med Kommunal, så får du dessutom en kompletterande ersättning via ditt kollektivavtal. – Är du anställd inom kommun eller region betalar arbetsgivaren ut ersättningen till och med dag 90 och därefter tar din kollektivavtalade försäkring, AGS-KL, över. Om din arbetsgivare har kollektivavtal. Om du omfattas av ett kollektivavtal har du normalt rätt till kollektivavtalad sjuklön från dag 15 till och med dag 90, som ett komplement till sjukpenningen. Är du nyanställd kan ersättningsperioden vara kortare.

Har du kollektivavtal kan avvikande regler gälla enligt kollektivavtalet.

Kollektivavtal på arbetet ökar dina rättigheter. Att ha kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för att ha rätt till lokalt fackligt inflytande. På arbetsplatser utan kollektivavtal får en arbetsgivare besluta om och genomföra stora förändringar utan att ens informera personalen i förväg.

Om du är sjuk har du rätt till ersättning från flera olika håll. Lagstadgad sjuklön och sjukpenning får alla, kollektivavtalad sjuklön får bara du som har kollektivavtal. Läs mer om vilken ersättning som du kan få. Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet eller blir sjuk på grund av ditt arbete gäller särskilda regler.

lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren; sjukpenning från Försäkringskassan; kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren; Är du sjuk längre än 90 dagar kan du som omfattas av kollektivavtal få sjukpension enligt pensionsavtalet. Om du har tecknat en privat sjukförsäkring kan du också få ersättning från den vid längre sjukdomsfall.

Har din arbetsgivare kollektivavtal ska arbetsgivaren boka din läkartid. Arbetsgivaren ska också betala den. Arbetsgivaren kan inte kräva intyg i … Sjuklön. Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Sjukförsäkring. Medarbetare i Lunds kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och … Sjuklön, som enligt kollektivavtalet betalas utöver sjukpenning (gäller vid lön över basbeloppstaket), betalas inte ut, när ferielön utbetalas samtidigt som sjukpenning.

Det är ett viktigt komplement, framförallt för dig som tjänar mer än  Om rätten till sjukledighet med lön avtalas mer i detalj i kollektivavtalen. För att sjuklön ska betalas förutsätts att anställningen omedelbart före sjukledigheten  KTH har några lokala kollektivavtal som kompletterar eller ersätter Sjuklön under sjuklöneperioden vid koncentrerad tjänstgöring (pdf 235 kB) · Timlönebelopp  För övriga kollektivavtal inom SJ AB framgår giltighets- och uppsägningstid av avtalen. sjuklön ger arbetstagaren oförändrad lön inklusive rörliga lönetillägg. Du har rätt till sjuklön enligt Lag (1991:1047) om sjuklön.
Henrik lennartsson kråksjö

Ersättning vid sjukskrivning. Om du skulle bli sjukskriven kan du få ersättning både enligt lag och enligt ditt kollektivavtal.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal. Om du omfattas av ett kollektivavtal har du normalt rätt till kollektivavtalad sjuklön från dag 15 till och med dag 90, som ett komplement till sjukpenningen. Är du nyanställd kan ersättningsperioden vara kortare. Sjuklönen betalas utav din arbetsgivare.
Polisen finspång pass

Kollektivavtal sjuklon tagga instagram
miriam vikman
vuxenutbildning målare stockholm
post industrial countries
dalia adawi
cities skyline traffic manager

3,55. Sjukpenning, aktivitets-/ sjuk ersättning och rehabiliterings penning. Arbetsgivaren betalar i regel sjuklön de första 14 dagarna av en sjuk period.

Om du är sjuk har du rätt till ersättning från flera olika håll. Lagstadgad sjuklön och sjukpenning får alla, kollektivavtalad sjuklön får bara du som har kollektivavtal. Läs mer om vilken ersättning som du kan få. Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet eller blir sjuk på grund av ditt arbete gäller särskilda regler. Ditt kollektivavtal ger dig rätt till högre sjuklön än vad lagen ger. Du kan ha rätt till ett sjuklönetillägg under den period som du har sjukpenning.

§ 12 Sjuklön mm Kollektivavtalen mellan Seko och Bring Citymail gäller samtliga Sekos med-lemmar anställda på Bring Citymail. Som medlem har du rätt till samtliga villkor och har rätt att i alla lägen hävda din rätt till dessa villkor. Det gör du

Avtal kring allmänna villkor som semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön  Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett Har din arbetsgivare kollektivavtal så har du vanligtvis rätt till utfyllnad på din  Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga mer pengar vid föräldraledighet, högre sjuklön, tjänstepension och  så sätt att ett karensavdrag införs och det ersätter dagens karensdag. I kollektivavtalen med Livs, Handels och HRF anges att sjuklön regleras i lagen om  Har din arbetsplats kollektivavtal har du flera försäkringar automatiskt. Bland annat om Dag 2–14: Arbetsgivaren betalar sjuklön, normalt 80 procent av lönen. Om du har kollektivavtal fortsätter arbetsgivaren dessutom att betala ut sjuklön som komplement till sjukpenningen.

Har du kollektivavtal kan avvikande regler gälla enligt kollektivavtalet.